Akademija

Klub borilačkih veština “Akademija Vitez“ Deliblato

Matični broj: 28792271
PIB: 108070240
Broj ziro računa:  205-0000000357525-42
Kontakt telefon: 063/77-80-223

Rukovodstvo:

Predsednik: Danijel Kokora

Direktor: Aleksandar Petković 

Potpredsednik: Ivan Vukajlović

Zamenik direktora: Nikola Vukićević