Zajedno ka vrhu!

Sve aktivnosti Akademije Vitez do kraja 2023. pratiće novi reklamni baner.

Pored kluba prijatelja i podrške, otvoreni smo nove saradnje.

Ukoliko želite da se ime Vaše firme ili brenda pominje na svim našim aktivnostima kontaktirajte nas na društvenim mreżama ili mailom: akademijavitez@gmail.com

Vidimo se va vrhu!